Sứ mệnh


TẠO NÊN SỰ THAY ĐỔI VỀ CHẤT CHO NỀN CÔNG NGHệ VN
Thông qua hoạt động của mình NARA muốn góp phần tạo nên một nền công nghệ thông tin Việt Nam với nhân lực chất lượng cao, sánh ngang các nước trên thế giới
làm cầu nối để đẩy mạnh sự hợp tác cùng phát triển giữa các doanh nghiệp công nghệ.

Tầm nhìn


ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐI XA
NARA sẽ trở thành người bạn đồng hành cùng các cá nhân cũng như doanh nghiệp công nghệ, cùng nhau học tập tri thức mới và cung cấp những giải pháp hữu ích cho xã hội.
Bằng cách cung cấp các dịch vụ liên quan đến giáo dục, đánh giá và phát triển năng lực cá nhân, các dịch vụ kết nối các doanh nghiệp công nghệ,
NARA mong muốn sẽ xây dựng được một cộng đồng công nghệ thông tin Việt Nam có sự phát triển thực chất, có định hướng đúng đắn và khao khát vươn lên các tầm cao mới.

Giá trị cốt lõi


Sự trưởng thành, phát triển của các thành viên công ty
Sự tin tưởng của khách hàng và các đối tác

Phương châm hành động


Học tập không ngừng, không bằng lòng với chính mình
Tận tâm, nỗ lực khiến khách hàng ngạc nhiên về giá cả và chất lượng