I. Phát triển hệ thống theo yêu cầu


Hình thức phát triển: Scrum, Waterfall
Ứng dụng đa nền tảng: Web, Mobile, Application
Ngôn ngữ: Java, C#, VB,Net, PHP, NodeJs, JS, Android, Swift, React Native…
Hỗ trợ nhiều kiểu dự án: Project-based, Labo
Thế mạnh: có đội ngũ kĩ thuật nhiều kinh nghiệm thiết kế hệ thống, có thể tư vấn giải pháp kĩ thuật phù hợp với nghiệp vụ của khách hàng

II. Dịch vụ Hỗ trợ các công ty outsource


Chúng tôi cung cấp các dịch vụ sau để hỗ trợ các công ty làm outsource trên địa bàn Hà Nội

A. Cho thuê nguồn lực
B. Verify nguồn lực
C. Kết nối nguồn lực

III. Đào tạo


NARA thực hiện đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lực với những tri thức, kỹ năng mà không trường đại học nào dạy bạn. Các trainer của NARA đã tổng kết lại từ rất nhiều năm làm việc trong ngành phần mềm cũng như làm việc với người Nhật.

Các khóa học:

  1. Quy trình làm việc trong dự án phần mềm
  2. Kĩ năng, văn hóa làm việc với người Nhật
  3. Cách làm tài liệu phân tích, thiết kế kiểu Nhật
  4. Cách thực hiện UnitTest
  5. Cách lập báo cáo giai đoạn
  6. Định vị cá nhân: viết CV và phỏng vấn